Novinky


Zasedání zastupitelstva

Ve středu 28.02.2018 se v 18:30 hod. uskuteční první zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.


Exkurze do Rodinného pivovaru BERNARD

SDH Šimanov pořádá exkurzi do Rodinného pivovaru BERNARD. Plakát najdete zde


Informace Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Finanční úřad pro Kraj Vysočina zasílá Tiskovou zprávu k přiznání k dani z příjmů za rok 2017 a dále informace o Podání daňových přiznání k daním z příjmů za rok 2017 a Placení daní z příjmů za rok 2017. Více informací najdete v sekci Novinky a informace


Informace o poplatku za odvoz odpadů a poplatku ze psů pro rok 2018

Do sekce Novinky a informace přibyla informace o poplatku za odvoz odpadů a poplatku ze psů pro rok 2018 . Odkaz najdete zde


Tvořivé a sportovní odpoledne

Obec Šimanov a Spolek Šimanov zvou srdečně všechny občany Šimanova na tvořivé a sportovní odpoledne, které se koná 17.02.2018. Odkaz na plakát najdete zde


Masopustní posezení

Obec Šimanov zve srdečně všechny občany Šimanova na masopustní posezení, který se koná 10.02.2018. Odkaz na plakát najdete zde


Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Šimanov zve srdečně všechny občany Šimanova na tradiční Hasičský ples, který se koná 27.01.2018. Odkaz na plakát najdete zde


Zápis ze zasedání zastupitelstva

Do složky Zápisy ze zastupitelstva byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22.12.2017. Odkaz na zápis najdete zde


Zasedání zastupitelstva

V pátek 22.12.2017 se v 19:00 hod. uskuteční osmé zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.


Prodej nepotřebného majetku

Obec Šimanov nabízí k prodeji starý projektor a ústřednu rozhlasu. Více informací najdete v sekci Novinky a informaceKalendář kulturních akcí


Některé termíny mohou být změněny


27.01.2018 - Ples SDH Šimanov


10.02.2018 - masopustní posezení


Únor 2018 - Sportovně výtvarné odpoledne (SVO) - výroba lodiček


Březen 2018 - SVO - návštěva "včelí stezky"


01.04.2018 - pletení pomlázek


Duben 2018 - SVO - nauka o lese


07.04.2018 - sběr železa


30.04.2018 - slet čarodějnic


Květen 2018 - slavnostní otevření rekonstr. rybníka


Červen 2018 - dětský den


23.06.2018 - hasičský bál


Červenec 2018 - letní večer s divadlem


04.08.2018 - hasičská soutěž


Září 2018 - Václavská pouť


Říjen 2018 - SVO - vycházka do lesa


Listopad 2018 - sportovně výtvarné odpoledne (SVO)


01.12.2018 - rozsvícení vánočního stromečku


05.12.2018 - Mikuláš a čerti


Prosinec 2018 - sportovně výtvarné odpoledne (SVO)Ostatní


Propagace Kraje Vysočina

V roce 2012, 2013 a 2014 získala obec podporu od Kraje Vysočina a Fondu Vysočiny. Více v letáku.


Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 18.00 hod. do 19.00 hod.
Obecní úřad Šimanov

Logo MAS Třešťsko
Adresa:
Šimanov 58
588 42 Větrný Jeníkov


Starosta:
Ing. Miroslav Lev
mobil:608 080 864

e-mail: obecsimanov@centrum.cz


24.2.2018
Matěj

Obecní znak


Obecní znak

Znak obce Šimanov


Něco málo z historie a tvorby obecního znaku Šimanov.


Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obecního pečetního znamení obce Šimanov. Archivní fondy Národního archivu v Praze a Archivu Národního muzea v Praze z období před konstitucí obecního zřízení, u nichž lze očekávat případné užití pečeti obce, totiž ukazují pouze otisky pečeti panství Větrný Jeníkov, případně otisk jedné další nezřetelné a tedy neidentifikovatelné pečeti.
Zajímavé přitom je, že v případě několika dalších obcí tehdelšího panství Větrný Jeníkov existují doklady v podobě otisků obecních pečetí a svým pečetidlem s obrazem českého zemského patrona sv. Václava disponovala i branišovská farnost k níž Šimanov náležel.
Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce nebyl k dispozici vhodný sfragistický podklad v podobě historického obrazového obecního pečetního nebo razítkového znamení, jehož figurální námět by mohl být uplatněn v novém (heraldickém) znaku obce. Pro tvorbu nového znaku obce to znamená nutnost využití alternativního postupu výběru vhodných znakových figur. Jinými slovy: Neukazuje-li se jako možné heraldizovat staré obrazové znamení obce, znak lze vytvořit prostřednictvím kombinace znakových figur a relevantích motivů z historie a geografie obce.


O které znakové figury může jít?


 1. Figura milíře s planoucím ohněm představující tzv. mluvící namení obce, což znamená, že figura ve znaku přítomná odkazuje na název nositele znaku. Historická varianta názvu ibce - Kellersdorf - s totiž interpretuje dvojím způsobem, přičemž foneticky se německý název obce překládá nako "Uhlířská ves". S tímto názvem podle některých výkladů souvisí i české označení obce Šimanov či Šimonov, které má podle historických regionálních vlastivědných textů označovat uhlíře Šimona, jenž s několika dalšími uhlíři osadil na úpatí vrchu Strážníku "...kus starého lesa na pálení uhlí pro stříbrné hutě. Uhlíři si postavili v lese dřevěné příbytky a začali pálit uhlí. Když les spálili, zakoupili se paseky a mýtě. Ty zkopali kousek po kousku na pole a usadili se zde trvale..."
  Na základě této legendy odvozené od německého názvu obce se tedy Šimanov považuje za uhlířskou ves založenou někdy ve druhé polovině 13. století.


 1. Kromě figury milíře lze v bodě 1 popsaný výklad názvu obce vyjádřit ještě například heroldskou figurou hrotu, nebo obecnou figurou krále milíře. Hrot může svým tvarem připomínat jak milíř, tak siluetu stromu, zatímco král milíře - tj. středověký kůl - je pak reálný komponent skutečného milíře.


 1. Figura dvojice zkřížených klíčů je převzata ze znaku želivského kláštera a kromě vyjádření historické vazby vsi ke klášternímu panství se jedná rovněž o mluvící znamení, které odkazuje na druhý možný výklad názvu Kellersdorf, jenž se dle odborné literatury vysvětluje jako "... ves, z níž náležely dávky klášternímu důchodnímu...".


 1. Figura plamene neboli planoucího ohně připomíná rovněž vrch Strážník, k němuž se vztahuje pověst o strážních ohních na někdejší humpolecké stezce.


Barevné řešení návrhu znaku obce Šimanov


Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty znaku od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení. U návrhu znaku bylo uvažováno o následujících barevných kombinacích s těmito významy:


 • zlatá + modrá = znakové tinktury znaku želivského kláštera (zlaté klíče v modrém znakovém poli),

 • červená = heraldická reflexe přirozené barvy ohně,

 • modrá, stříbrná, zelená, zlatá = barvy venkovské krajiny (stromy, lesy, louky, pole, vodní toky, širé nebe),

 • zlatá, černá = heraldická reflexe zbarvení dřevěného krále milíře,

 • stříbrná + červená = historické české zemské barvy = poloha obce v historicky české části moravsko-českého kraje Vysočina.Informace o předání dekretu o udělení znaku a vlajky

Dne 13.4.2011 byl v budově Parlamentu České republiky předsedkyní poslanecké sněmovny paní Miroslavou Němcovou slavnostně předán starostce obce paní Lence Procházkové dekret o udělení obecního znaku a vlajky.V sekci Dokumenty si můžete prohlédnout oskenovaný dekret a dále soubor s několika fotografiemi. Na předávání dekretu bylo natočeno amatérské video, které si můžete prohlédnout zde.